Tel: 020 8660 6411 / 6278
Breads
Items Price
 
Nan

 

£2.05
 
 
Stuffed Nan
Mixed vegetable

 

£2.30
 
 
Kulcha Nan
Eggs

 

£2.30
 
 
Peshwari Nan (May Contain Nuts)
Sweet with almond, coconut and sultana

 

£2.30
 
 
Keema Nan
Mince lamb

 

£2.30
 
 
Podina Nan (hot) (Medium Hot)
with green chillies

 

£2.30
 
 
Garlic Nan

 

£2.30
 
 
Paratha

 

£2.05
 
 
Stuffed Paratha
Mixed vegetable

 

£2.20
 
 
Egg Paratha

 

£2.35
 
 
Papadam
Plain or spicy

 

£0.65
 
 
Chapati
Soft, thin bread

 

£1.10
 

 

  
1